Ondernemend Onderwijs ‘s-H

  • Home
  • Ondernemend Onderwijs ‘s-H

Ondernemend Onderwijs ‘s-Hertogenbosch

Ondernemend Onderwijs ‘sH is een Lerend Netwerk dat samen met onderwijs, bedrijfsleven en overheid, ondernemende vaardigheden en ruimte voor ondernemendheid stimuleert. 

Wij bereiken dit door samen met scholen en organisaties maatschappelijke vraagstukken aan te pakken en deze in te zetten voor betekenisvol onderwijs. 

Nieuwsgierig geworden naar Ondernemend Onderwijs ‘s-Hertogenbosch?
Kijk dan op www.ondernemend-onderwijs.nl of neem contact op via sH.ondernemendonderwijs@gmail.com

Ondernemend Onderwijs en SOMM

Sinds februari 2020 maakt SOMM ofwel Mandy deel uit van het kernteam binnen Ondernemend Onderwijs. Mandy wordt betrokken bij diverse projecten en het begeleiden van de studentmedewerkers. Ook zet Mandy zich in voor de Ondernemend Onderwijs Werkplaats, een plek waar trainingen en workshops op diverse gebieden worden ontworpen, uitgewerkt en aangepast.

Projecten en werkzaamheden Ondernemend Onderwijs waar SOMM zich inzet

 OO Werkplaats

Het team OO wordt regelmatig benaderd door scholen of andere organisaties met hulpvragen op het gebied van ontwikkeling of aanpassing van lessen of workshops. 

In de OO Werkplaats werken iedere woensdagmiddag studentmedewerkers en kernteamleden samen met partijen uit het netwerk aan onderwijsinnovaties. 

Play Equal 

Play Equal is een Erasmus+ project dat erop gericht is sociale vaardigheden bij kansarme jongeren tussen 12 en 19 jaar te stimuleren en te bevorderen.

Binnen het project zet SOMM zich in voor:
 – Hackathon ‘Gelijke kansen voor jongeren’
 – Groter Leren Denken 

Loopbaanoriëntatie VO – scholen

OO ‘sH ondersteunt in opdracht van de Gemeente Den Bosch VO – scholen bij verdere stappen op het gebied van LOB.

Bossche Talent School

Een week vol talenten ontdekken, nieuwe mensen leren kennen en jezelf ontwikkelen. Speciaal voor jongeren tussen de 12 en 19 jaar.

Leergemeenschap Intercultureel Talent – Avans Social Work

Een Leergemeenschap is een leersituatie in ‘de echte wereld’, waarbij studenten, samen met een docent en professionals uit het werkveld van elkaar leren en samenwerken.  
Een groep van ongeveer 16 eerste en tweedejaars studenten, zijn een jaar lang verbonden aan een externe organisatie uit het sociale werkveld. 

Pabo externe profilering

In het kader van de Externe Profilering kiezen 3e jrs. Pabostudenten een externe instantie uit waarmee zij gaan samenwerken aan het ontwerpen van een innovatief programma.

Contact

06 – 20 17 16 06
info@sommandy.nl
www.sommandy.nl

Bedrijfspost:
Vierde Rompert 3
5233 GA ‘s-Hertogenbosch

KvK nr.: 68300905
ABN-AMRO, IBANnummer:
NL52 ABNA 0245 9371 10