Arrangementen en begeleiding

  • Home
  • Arrangementen en begeleiding

Arrangementen basisonderwijs

Arrangementen zijn (kortdurende) begeleidingstrajecten voor leerlingen met een complexere problematiek.

Op 1 augustus 2014 is de wet passend onderwijs in gegaan. Uitgangspunt van passend onderwijs is dat elk kind recht heeft op goed onderwijs en gelijke kansen verdient.

Voor sommige kinderen is basisondersteuning niet genoeg. Zij hebben op school meer hulp nodig: bijvoorbeeld om zich goed te concentreren, het gedrag aan te passen of om de rekenles te begrijpen. Het is de verantwoordelijkheid van de leerkracht en school om de kinderen die dat nodig hebben in de klas extra aandacht te geven. Soms worden voor hen meer aanpassingen getroffen om passende ondersteuning te realiseren. In overleg met ouders en samenwerkingsverband wordt dan bekeken welke ondersteuning of (tijdelijk) arrangement het beste is.

Overzicht arrangementen SOMM

Hieronder een overzicht per schooljaar waar SOMM arrangementen verzorgd. Heb jij als leerkracht, intern begeleider, school, samenwerkingsverband of als ouder (i.s.m. school) ook een arrangement die je door SOMM wil laten verzorgen.
Neem contact op via info@sommandy.nl of bel naar 06-20171606


Begeleiding binnen de school

Naast het verzorgen van arrangementen is het ook mogelijk om SOMM structureel in te zetten voor begeleiding binnen de school. Je kan bijvoorbeeld denken aan extra begeleiding voor de zorgniveau 3 leerlingen. SOMM kan kleine groepjes of individuele leerlingen op een bepaald vakgebied begeleiden. 

Overzicht begeleiding binnen de school door SOMM

Hieronder een overzicht per schooljaar waar SOMM begeleiding biedt binnen de school. Heb jij als directeur, intern begeleider of zorgcoördinator van een school binnen de omgeving van ‘s-Hertogenbosch een vraag over begeleiding binnen de school of wil je SOMM in huis halen?  Neem contact op via info@sommandy.nl of bel naar 06-20171606

Contact

06 – 20 17 16 06
info@sommandy.nl
www.sommandy.nl

Bedrijfspost:
Vierde Rompert 3
5233 GA ‘s-Hertogenbosch

KvK nr.: 68300905
ABN-AMRO, IBANnummer:
NL52 ABNA 0245 9371 10